Vereniging

Ondernemersvereniging Drachten behartigt de belangen van bedrijven, gevestigd binnen de gemeente Drachten|Smallingerland.  Onze leden zijn veelal gevestigd op de bedrijventerreinen en het kantorenpark. Het accent ligt op het MKB, de industrie en zakelijke dienstverleners.

Contact opnemen


Na 1950 kende de gemeente Smallingerland een sterke groei, vooral als gevolg van de positionering als groeikern en de komst van Philips. Sinds die tijd is het inwonertal vervijfvoudigd. Door de sterke groei van bedrijvigheid werd in 1953 de VVF (Vereniging Van Fabrikanten) opgericht die een voortreffelijke verstandhouding verwierf met de lokale overheid.

Omstreeks 2000 werd er voor de upgrading van het industrieterrein de Haven een aparte vereniging opgericht die de belangen van de ondernemers aldaar voor dat specifieke doel ging behartigen. En met veel succes: in 2002 werd de upgrading voltooid.

De VVF en Ondernemersvereniging De Haven besloten in 2003 samen te gaan, waarna Ondernemersvereniging Ta Wolfeart als nieuwe naam werd gehanteerd. Vanaf 2012 wordt de huidige naam gehanteerd: Ondernemersvereniging Drachten.

Lid worden   

 
Button